Ang perang pinaghirapan, dapat magbunga ng magandang kinabukasan. Invest na kabayan!